NHÂT PHẨM HOÀNG GIA

750, An Dương Vương, Phường 13, Quận 6, TPHCM